Marketing, cesta k úspešnému podnikaniu

Marketing  je pre mnohých z nás zdrojom obživy. Avšak vytvoriť kvalitnú marketingovú stratégiu a kretívu nie je vôbec jednoduché. Aj keď sa touto problematikou zaoberá veľa ľudí, nie každý je v tejto oblasti úspešný. Marketing je samostatná veda, ktorá sa bežne na školách či univerzitách vyučuje ako samostatný odbor. Súvisiaci obrázokV súčasnosti existuje viacero kníh, ktoré opisujú ako by mal marketing v praxi vyzerať tak, aby spoločnostiam priniesol maximálne úžitky v podobe zvýšeného predaja a ziskov. Z toho dôvodu už veľa ľudí tento odbor neštuduje, siahnu po dostupnej literatúre a dokážu sa vypracovať na úspešných odborníkov v marketingovom svete. Veľké spoločnosti kvôli týmto činnostiam zakladajú vlastné firemné oddelenia či využívajú služby externých spoločností, menšie spoločnosti si však často krát dokážu pomôcť aj samé. Každý úspešný marketingový odborník začínal podnikať v tejto oblasti prakticky od nuly. Výnimkou nie je ani Juraj Kadlec. Príbeh o jeho podnikaní je skvelým príkladom toho, ako vášeň k športu dokáže priniesť aj vášeň k podnikaniu. Nie je vôbec výnimkou, že deti snívajú o tom stať sa v budúcnosti športovou hviezdou. Juraj Kadlec našiel svoju vášeň v tenise. Jeho podnikateľské začiatky začínali pri trénovaní mladých tenisových talentov v tenisovom klube, neskôr bol však donútený svoj business povýšiť aj do väčších výšok. Založil si vlastnú tenisovú školu, o ktorej však zo začiatku takmer nikto nevedel. Uvedomil si, že ak chce byť jeho podnikanie úspešné, musí sa pokúsiť o získanie čo najširšieho okruhu zákazníkov prostredníctvom kvalitného marketingu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt marketingHoci mal k dispozícii len obmedzené množstvo finančných prostriedkov, vďaka kvalitnému marketingu a šíreniu reklamy sa mu v krátkom čase podarilo získať veľký počet zákazníkov. Marketing sa mu zapáčil natoľko, že sa mu začal venovať aj profesne a časom sa stal jeho hlavným príjmom. Ak chce však človek byť vo svojom podnikaní úspešný, okrem toho že daná činnosť je preňho koníčkom, musí sa v tejto oblasti neustále vzdelávať a dennodenne sledovať nové trendy. Dôležité je tiež rozširovať oblasť svojho pôsobenia. Na začiatku sa každý začiatočník uskromní aj v dosahovaní menších výsledkov, po určitom čase to však nestačí a začína vyhľadávať rôzne alternatívne cesty, pri ktorých by svoje podnikanie posunul o level vyššie. Juraj Kadlec najskôr pôsobil v menších spoločnostiach, neskôr sa rozhodol nadviazať kontakty aj s väčšími firmami. Aj keď v menších firmách človek môže získať akúsi istotu pri činnosti, ktorú vykonáva, vo väčších spoločnostiach to je už o niečom inom. Okrem zodpovednosti v nich človek získa aj cenné rady a skúsenosti, ktoré by v žiadnej literatúre nenadobudol. Všeobecným pravidlom zostáva to, že ak chce byť človek v jeho činnosti úspešný, musí nájsť ten pravý zdroj toho, čo mu bude spôsobovať radosť. Na človeku ostáva len to, ako bude k podnikaniu pristupovať a či sa bude snažiť neustále posúvať vpred.

 

Obsahový marketing, ktorý predáva

Obsahový marketing (content marketing) je marketingová technika, s ktorou by mal ísť ruka v ruke každý skúsený marketér. Čo sa vlastne pod týmto záhadným slovíčkom obsahový marketing skrýva? Ako už bolo spomenuté, obsahový marketing je marketingová technika, ktorej hlavnou podstatou je tvoriť obsah. Aby však obsahový marketing bol účinný, obsah musí byť vytvorený zaujímavo, relevantne a naozaj kvalitne. Prečo však obsahový marketing musí všetko toto spĺňať? Pretože jeho hlavným cieľom je zákazníka zaujať. Ak sa toto spoločnosti podarí,  zákazník bude o nej chcieť znova počuť a vo svojej podstate, spoločnosť oveľa ľahšie nasmeruje zákazníka ku kúpe jej produktov alebo využitia ponúkaných služieb. Dôvodov, vďaka ktorým kvalitný obsahový marketing môže spoločnosti napomôcť stať sa úspešnou je hneď niekoľko:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketingšetrenie nákladov – v súčasnosti je obsahový marketing oveľa dostupnejší, ako to bolo v minulosti. To súvisí s rozvojom informačných technológii a rozširovaním internetu. Ako však zaujať zákazníka a dosiahnuť to, aby na naše produkty len tak ľahko nezabudol? Odpoveď je veľmi jednoduchá – pomocou obrázkov, reklám či návodov. Možností je nekonečne veľa a v prípade obsahového marketingu sa fantázii medze nekladú. Ako už bolo spomínané, kvalitný obsahový marketing býva produkovaný najmä na internete, prostredníctvom sociálnych sietí (či už odkazmi na Facebooku, Instagrame či Twitteri), uverejňovaním videí na Youtube, vytváraním osobných blogov a uverejňovaním e-bookov. Čo je však na tom všetkom najlepšie, všetko toto je ľahko zrealizovateľné s minimálnymi nákladmi!

kvalitný obsahový marketing zvyšuje predaj – ak bola hlavná podstata obsahového marketingu splnená (ktorou je vyvolať v zákazníkovi taký dojem, ktorý povedie až ku kúpe výrobkov) splnená, zvyšuje sa predaj týchto výrobkov.

budovanie dôveryhodnosti – čím častejšie zákazník uvidí produkty firmy alebo zachytí skloňovanie mena spoločnosti, tým ľahšie si spoločnosť vybuduje dobré meno a získa naozaj lojálnych zákazníkov, ktorí budú svoje nákupy neustále opakovať. Je dôležité aby sa daná spoločnosť či produkt zapísali zákazníkov do pamäte čo možno najhlbšie a rovnako je potrebné osloviť čo najširší okruh zákazníkov.

hnací motor spoločnosti – aj keď obsahovým marketingom a jeho tvorbou sa aj v súčasnosti zaoberá len malý počet firiem, mali by sme sledovať, či obsahový marketing tvoria aj naši konkurenti. Je dôležité snažiť sa tvoriť lepší a kvalitnejší obsahový marketing ako naši konkurenti, čo môže často krát znamenať aj vznik nových nápadov a kreativity v spoločnosti.

Obsahový marketing a jeho tvorba je pomaly na vzostupe, na Slovensku však ešte nie je až tak populárny. Pre firmy, ktoré chcú maximalizovať svoje zisky je však životne dôležitý. Ak sa chce spoločnosť posúvať čoraz vyššie a vyššie, zaujať zákazníka je naozaj dôležité. Svedčí o tom aj fakt, že pri svojom zrode (a v podstate stále) túto techniku používajú aj veľké firmy, ktoré sa postupom času stali úspešnými.