Fotovoltika pre firmy je rozumným riešením zvyšujúcich sa cien elektrickej energie

Elektrická energia sa stala súčasťou bežného života všetkých ľudí. Už si ani nevieme predstaviť život bez nej. Sme na nej doslova závislí a to nielen pri svietení svetlom, ale aj ako na zdroji energie, ktorý je potrebný na pozeranie televízie, nabíjanie telefónov, používanie spotrebičov alebo aj pri vykurovaní priestorov. Ceny elektrickej energie nie sú stále, ale odrážajú aktuálnu situáciu na trhu. Pri vyššom odbere elektrickej energie majiteľ nehnuteľnosti pociťuje zvýšený nápor na finančné prostriedky, ktoré musí vynaložiť na jej úhradu. A to sa netýka len bežných domácností, ale podobná situácia je aj vo firmách, kde sa elektrina využíva aj pri výrobe. Vyššie každomesačne výdavky na zabezpečenie elektrickej energie vás nútia zamyslieť sa nad iným, ekonomickejším riešením. A ním môže byť aj fotovoltika pre firmy

Umiestnenie fotovoltických panelov závisí od statiky budovy

Fotovoltika pre firmy šetrí financie
Výhody fotovoltiky pre firmy

Fotovoltika pre firmy predstavuje využitie fotovoltických panelov na premenu energie slnka na elektrickú energiu, ktorú dokáže človek využívať vo svoj prospech či už vo firme alebo v domácnosti. Väčšina investorov, ktorá nedisponuje voľným kapitálom neuvažuje o zaobstaraní fotovoltiky pre firmy. No ak človek myslí ekonomicky, tak stojí aspoň za zváženie prepočet súčasných nákladov na elektrinu a ich porovnanie s investíciou do kúpy fotovoltiky pre firmy. V posledných rokoch je intenzita slnečného žiarenie oveľa výraznejšia. Vďaka tomu je aj návratnosť investície súvisiacej s fotovoltikou pre firmy relatívne kratšia a odhaduje sa do piatich rokov. Po tomto období reálne pocítite pokles nákladov súvisiacich s dodávkou elektrickej energie. Vaša spoločnosť sa stane vďaka fotovoltike pre firmy nezávislou na dodávateľskej energetickej spoločnosti, tým, že začne vyrábať potrebnú elektrickú energiu vo vlastnej réžii. Veľkou výhodou vlastnej výroby elektrickej energie je využitie možnosti jej uskladnenia v tzv. batérii. V prípade, že je dostatočne silné slnečné žiarenie a vaša firma nespotrebuje vyrobené množstvo energie, môžete ju nechať uskladniť a použiť v období keď bude deficit slnečných lúčov. Základnou podmienkou pre výrobu vlastnej elektriny je vlastníctvo a uskladnenie fotovoltických panelov. Tie sú svojim počtom prispôsobené odbernému miestu, pričom ich umiestnenie je zvyčajne na streche budovy, kde im nič nebráni v zachytávaní slnečných lúčov. V prípade nedostatočnej statiky budovy vzhľadom k váhe panelov je možné ich umiestnenie aj na ploche na zemi.

Uskladnite prebytočnú energiu do budúcna

Fotovoltika pre firmy zažíva v súčasnosti veľký boom. Ak aj vy patríte k záujemcom o výrobu vlastnej elektriny, odporúčame vám obrátiť sa na odborníkov v tejto sfére, ktorí vám odpovedia na všetky otázky a vypracujú výhodnú cenovú ponuku práve pre vás. Nájdete ich na internetovej stránke https://rightsolar.sk/.