Je dôležité vypracovať dobrý podnikateľský zámer

Možno sa vám to nebude zdať podstatné ale vypracovať si dobrý podnikateľský zámer je dôležitým bodom vášho podnikania. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným a v podnikaní to platí dvojnásobne. Mať dobre premyslené všetky kroky je pri rozbehu vašej firmy zásadné. Nestačí mať len dobré nápady, treba sa vedieť dopracovať k výsledku a na to vám pomôže práve dobrý podnikateľský zamer

Kedy potrebujete podnikateľský zámer?

Podnikatelsky zamer má určité náležitosti
Obsah podnikateľského zámeru

Ako sme už spomínali, podnikateľský zámer sa vám zíde pri začiatku vášho podnikania, takpovediac bude sprievodcom pri vašej podnikateľskej činnosti, je dobré, z času na čas sa k nemu vrátiť a v pravidelných intervaloch si zhodnotiť, ako a či sa vám darí plniť vytýčené ciele, prípadne ho môžete upravovať, meniť a dopĺňať podľa aktuálnej situácie. Podnikateľský zámer je potrebný aj vtedy, ak žiadate o príspevok pri podnikaní z úradu práce alebo pri žiadosti o úver alebo dotáciu. 

Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer?

Podnikateľský zámer je vlastne oficiálny dokument v písomnej verzii, kde bude predstavená vaša firma od A po Z. V úvode sú základné údaje o spoločnosti ako je názov, právna forma, sídlo podnikania, kedy bola firma založená. Ďalej predstavte predmet vášho podnikania, s akým produktom alebo službou chcete na trhu preraziť. Produkt alebo službu by ste mali čo najpodrobnejšie predstaviť, aký je výrobný proces, aké strojové vybavenie k tomu potrebujete, kde nakupujete suroviny. Aká je vaše predstava objeme predaja a v akom časovom horizonte by ste ju chceli splniť, aký je váš predpokladaný zisk. Uveďte vaše silné aj slabé stránky, čím sa odlišujete od konkurencie, akú cieľovú skupinu by ste chceli osloviť.  Ďalším dôležitým bodom je forma prezentácie vašej firmy na poli konkurencie, vaša marketingová stratégia, koľko plánujete investovať do reklamy a propagácie vašich výrobkov alebo služieb. S marketingovým zámerom by mali byť oboznámení všetci spoločníci vo firme ako aj zamestnanci, aby ste sa spoločne podieľali na plnení vytýčených cieľov. Na vypracovanie podnikateľského zámeru sú potrebné isté zručnosti, aby mal zámer hlavu aj pätu a v prvom rade aby bol v súlade s reálnym stavu na trhu a aby boli vaše predstavy aj reálne splniteľné. Ak potrebujete s vypracovaním podnikateľského zámeru poradiť, môžete sa obrátiť na https://marekstraka.com/