Výkup elektřiny cena poskytovaná distribuční sítí

Fotovoltaika už v současnosti není neznámým pojmem. Prostřednictvím ní lze vyrobit vlastní energii ze slunce, šetřit přírodu a nemalé finanční prostředky. Při stále rostoucích cenách elektrické energie stojí rozhodně za zvážení právě ušetření financí tímto způsobem. Fotovoltaika nabízí také možnost výkupu elektřiny. Ale ještě před jejím řešením je dobré oslovit odborníky, kteří poradí a zváží, zda je tento systém vhodný právě pro vás. Kromě toho také navrhnou množství solárních panelů a jejich umístění a výběr fotovoltaického systému. Výkup elektřiny cena závisí na množství elektrické energie poskytnuté do distribuční sítě. Také závisí na množství solárních panelů instalovaných na nemovitosti.

Typy solárních systémů

Výkupní cena elektřiny v létě
Spotřeba a výkupní cena elektřiny

Využití solárního systému je největší v letních měsících. Slunce svítí s největší intenzitou a zároveň i nejdéle. V jarních a letních měsících sice využitelnost klesá, ale stále není zanedbatelná. V tomto období lze počítat is částečným temperováním místností, ale určitě se s ním nedá počítat během zimy. Jelikož v letních měsících je využitelnost až 100%, měla by domácnost mít i zvýšený odběr energie, tedy zajišťovat ohřev vody ve vířivce nebo v bazénu. Pokud však taková zařízení nevlastní, bude do distribuční sítě prodávat více elektrické energie a tím rozhodně ušetří. Existují dva základní typy solárních systémů. První je připojen na veřejnou síť. Je nejpoužívanějším systémem. Skládá se ze solárních panelů, solárního měniče. Druhý je ještě doplněn bateriemi, které akumulují přebytečnou solární energii a ta je využívána poté, co už slunce nesvítí. První systém je vhodný pro ty, kteří využívají většinu solární energie v době, kdy svítí slunce. Druhý pro ty domácnosti, které využívají elektrickou energii hlavně v době, kdy už slunce nesvítí. Z pochopitelných důvodů jsou vstupní náklady pro systém bez baterií finančně méně náročný. Výkup elektřiny se provádí v prvním systému, systému Grid On. Výkup elektřiny cena je dohodnuta s distribuční sítí, dle podepsané smlouvy. Většinou distribuční síť postupně odpočítává domácnosti náklady za elektrickou energii. Podle propočtů by se náklady investované do fotovoltaického systému pro čtyřčlennou rodinu měly vrátit během 7 – 9 let. Více informací o výkupu elektřiny, o cenách získáte na následující internetové stránce: https://www.rightpower.cz/