Výkupní cena elektřiny by měla producenty zelené energie motivovat

Otázka ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu je zdá se čím dál tím naléhavější. Dokud člověk svou činností nepřihlížel k negativnímu dopadu svých rozhodnutí. V současnosti se odráží na planetě Zemi činnost lidí, bohužel i v negativním směru. Znečištění ovzduší, teplotní výkyvy, odumírání různých druhů rostlin a živočichů, tání ledovců, zvyšování hladiny moří či zmenšování objemu pitné vody, to vše jsou jen některé z následků činnosti člověka. Výroba elektrické energie představuje zátěž pro životní prostředí a proto se podporuje její výroba z neomezených zdrojů, jejíž produkce je čistá, bez znečištění. Dalším benefitem výroby zelené energie ve vlastní režii je možnost jejího prodeje, přičemž velikost zisku ovlivňuje především výkupní cena elektřiny.

Ochranu naší planety už nemůžeme odkládat

Výkupní cena elektřiny
Produkce vlastní zelené energie využívá energie slunce, vody, větru či geotermálního tepla.

Na trhu existují společnosti, jejichž hlavním úkolem je výkup elektřiny, která je produkována pomocí neomezených zdrojů energie. Tuto energii kumulují a následně ji prodávají uvědomělým spotřebitelům, kterým záleží na ochraně životního prostředí. Jelikož nemají možnost produkce zelené energie ve vlastní režii, tak si zvolili cestu její koupě. Produkce vlastní zelené energie využívá především energie slunce, vody, větru či geotermálního tepla. Nejčastější formou, která je rozšířena mezi firmami či jednotlivci, je použití fotovoltaických panelů. Na objem vyprodukovaného a prodaného množství zelené energie ovlivňuje nejen intenzita slunečních paprsků, počet fotovoltaických panelů, ale také výkupní cena elektřiny. Pokud jste schopni pravidelně vyprodukovat jistý objem zelené energie, tak máte výhodnou pozici při stanovení výkupní ceny elektřiny. Její výška se mění, ale základem je, aby byla pro producenta zelené energie stále zajímavá. Právě výkupní cena elektřiny je jedním z hlavních motivátorů produkce elektřiny z neomezených zdrojů. Na trhu je státem určen povinný výkupce zelené energie, který nabízí fixní výkupní cenu elektřiny. Ta je dána na jisté období, ale vzhledem k rychle se měnící situaci na trzích často neodráží aktuální situaci. Producent vlastní energie má však i jinou možnost, a to obrátit se na soukromé společnosti, které mu mnohdy nabídnou zajímavější výkupní cenu elektřiny než povinný výkupce.

Ekologická stránka by neměla být podceňována

V případě, že patříte mezi producenty zelené elektřiny, kterým nevyhovují podmínky státního povinného výkupce, doporučujeme vám obrátit se na společnost, která vám určí individuální výkupní cenu elektřiny. Seriózní firmu, která se zabývá touto činností naleznete také na internetové stránce https://www.rightpower.cz/.