Ako prebieha operácia šedého zákalu?

Hlavným cieľom operácie šedého zákalu je obnoviť jasné videnie odstránením zakalenej šošovky a jej nahradením umelou vnútroočnou šošovkou (IOL). Operácia šedého zákalu sa zvyčajne vykonáva ambulantne a zvyčajne trvá menej ako hodinu. Pred zákrokom sa pacientom zvyčajne podá lokálna anestézia, ktorá znecitlivie oko a zároveň im umožní zostať počas zákroku pri vedomí. V niektorých prípadoch sa môže použiť celková anestézia, aby sa zabezpečilo pohodlie pacienta. Počas zákroku chirurg urobí malý rez v rohovke, priehľadnej prednej časti oka. Potom pomocou špecializovaných nástrojov rozbije a odstráni zakalenú šošovku. Môže sa to vykonať rôznymi technikami, ako je fakoemulzifikácia, pri ktorej sa šošovka emulguje a odsáva. Po odstránení šošovky chirurg vloží umelú IOL, ktorá pomáha zaostrovať svetlo na sietnicu a zabezpečuje jasné videnie. Po operácii môžu pacienti pociťovať určité nepohodlie alebo rozmazané videnie, ale to sa zvyčajne do niekoľkých dní zlepší. Zlepšenie zraku možno zaznamenať takmer okamžite a úplné zotavenie sa zvyčajne dosiahne do niekoľkých týždňov. Po operácii môžu pacienti potrebovať používať očné kvapky a môže im byť odporučené obmedziť určité činnosti, ako je zdvíhanie ťažkých predmetov alebo trenie oka, aby sa podporil proces hojenia. Celkovo je operácia šedého zákalu bezpečný a účinný zákrok, ktorý môže výrazne zlepšiť videnie človeka, umožniť mu získať jasnosť a užívať si lepšiu kvalitu života.

Proces operácie šedého zákalu

5 truths about protecting your eyes - Harvard Health

Proces operácie šedého zákalu sa začína dôkladným vyšetrením očí, aby sa určila závažnosť šedého zákalu a celkový zdravotný stav oka. Ak sa operácia považuje za nevyhnutnú, chirurg s pacientom prediskutuje možnosti a zodpovie všetky jeho prípadné otázky. Počas operácie sa pacientovi podá anestetikum, ktoré znecitlivie oko, takže zákrok je bezbolestný. Chirurg potom vytvorí malý rez na strane rohovky a pomocou špecializovaných nástrojov rozbije zakalenú šošovku. Tento proces sa nazýva fakoemulzifikácia. Roztrieštená šošovka sa odstráni pomocou odsávania a na jej miesto sa vloží číra umelá šošovka, nazývaná vnútroočná šošovka (IOL). Operácia šedéhozákalu je zvyčajne ukončená v priebehu 15-30 minút a pacient sa zvyčajne môže vrátiť domov ešte v ten istý deň. Po operácii môže pacient niekoľko dní pociťovať nepríjemné pocity a rozmazané videnie, ktoré sa dajú zvládnuť predpísanými očnými kvapkami a liekmi proti bolesti. Vo väčšine prípadov vedie operácia šedéhozákalu k zlepšeniu videnia, hoci môže trvať niekoľko týždňov, kým sa videnie úplne stabilizuje. Umelá šošovka implantovaná počas operácie je trvalá a nevyžaduje si žiadnu ďalšiu údržbu. Celkovo je operácia šedého zákalu bezpečný a účinný zákrok, ktorý pomohol miliónom ľudí získať späť jasné videnie a výrazne zlepšiť kvalitu ich života. Je dôležité, aby sa jednotlivci so šedým zákalom poradili so svojím očným lekárom a zistili, či sú vhodnými kandidátmi na túto operáciu.